Hlavní menu

Firemní styl (corporate identity)

Vaše firma vizuelně komunikuje nejen skrze logo, ale také prostřednictvím veškerých tiskovin. Jednotný vizuelní styl je základ profesionálního vystupování, protože dojem, který člověk z Vaší prezentace získá z loga, je při prvním kontaktu podtržen vzhledem a celkovou formou vizitky, dopisního papíru, nebo jinými tiskovinami.

Corporate identity neboli firemní styl je soubor návodů a pravidel, jejichž prostřednictvím firma vizuelně komunikuje. S tímto oborem úzce souvisí branding, tedy vytváření značky a firemní kultury.

10-triedo02-PPSLiberec16-firemni-styl_customer-union05-Dovolena-s-lodi09-arid

Každý firemní styl obsahuje:

Vizitky

Vizitka bývá často první Vaší tiskovinou, se kterou se potenciální obchodní partneři setkávají. Její forma může být různá, vždy by měla ale korespondovat s fylosofií dané firmy. Jinak bude vypadat vizitka seriózní obchodní firmy a jinak firmy vyrábějící cukrovinky.

Dopisní papír

Stejnětak individuální jsou firemní dopisní papíry, které rovněž odráží firemní identitu a spolu s logem dává Vaší tištěné komunikaci patřičnou formu. Podobnou péči si zaslouží také obálky.

Razítko a emailový podpis

Jistě i Vy často posíláte emaily a denně používáte razítko. Ani na tyto prvky bychom neměli při zavádění nového firemního stylu zapomenout.

Letáky, katalogy, prospekty, billboardy

Firemní styl může obsahovat pravidla i pro ostatní tiskoviny. Často je však lepší připravovat je na míru. Tak či tak i tyto propagační předměty musí vycházet z firemního stylu.

Polepy automobilů, orientační systémy, piktogramy

Součástí Vaší firemní kultury mohou být také polepy automobilů, orientační systémy v budovách, nebo nejrůznější grafické prvky, piktogramy a ikony. O to vše může být firemní styl rozšířen.


Grafické studio Brno

Firemní styl

– firemní tiskoviny vizitkami počínaje, přes dopisní papíry, obálky, až po nejrůznější letáky, katalogy, prospekty – to vše by mělo mít jednotný vizuální styl, neboli anglicky corporate identity.

Kontakt: +420 775 855 966x

info@graficke-studio-brno.cz